Ako sa stať tech lídrom?

Daniel Harcek je senior engineering director pre Consumer Mobile v spoločnosti Avast. Konkrétne má na starosti engineering v tímoch mobilnej bezpečnosti pre Android a iOS, mobile performance pre Android a OEM produkty pre Android (SDK pre partnerov). 

Avast je medzinárodná cybersecurity spoločnosť so sídlom v Prahe. Hlavnými produktovými líniami sú Avast Antivirus (security), Avast SecureLine VPN (privacy) a Avast Secure Browser. Má viac ako 400 miliónov MAU a druhý najväčší market share v rámci anti-malware aplikácií. V rámci ochrany digitálneho života svojich používateľov kladie Avast dôraz na využitie inovatívnych metód machine learningu a AI. 

 

Aké boli tvoje začiatky v IT?

Je zaujímavé pripomenúť si začiatky. Technológie a počítače ma vždy zaujímali. Zrejme to má súvis s kontextom pokroku a “kozmickým” vekom, ktorý fičal, keď som bol ešte dieťa a teenager. Ticho a možno aj nahlas som závidel kamarátom, ktorí mali doma počítače. Bola to doba slovenských PMDčiek, Atari, Commodore 64riek, ZX Spectrum, kde tu sa mihlo PP06 alebo nejaká 286tka. Trochu prehnane digitálna gramotnosť v tej dobe pre nás znamenala nahrať hry z kazety na PMDčku a jej spustenie. 

V škole sme v rámci krúžku informatiky mali aj základy programovania. Išlo o jednoduché kreslenie a rozpohybovanie v basicu. Kúpil som si knihu, myslím že sa volala „Ako programovať mikropočítače“ a chodil som okupovať strojový čas u kamarátov, ktorí mali počítače. Pamätám si, ako mi robilo problém prvýkrát pochopiť koncept premennej. Pýtal som sa rôznych ľudí, ale ako vždy, najviac mi pomohlo si to vyskúšať a pracovať s tým. Časom prišiel vytúžený počítač, 286 ATčko s EGA adaptérom.

V čase som si okrem programovania skúsil aj 3D modelovanie, grafický dizajn, komponovanie elektronickej hudby, experimentoval som v rôznych oblastiach. Prelom prišiel s internetom, idea prepojenia sveta a dostupných informácii ma uchvátila. Začal som sa postupne venovať technológiám ako HTML, Frontpage, VRML, CGI skripty v Cčku, Jave a Perle, PHP, Flashi. 

Odkrútil som si aj veľa desktopového programovania, no internet ako platforma sa stal pre mňa centrom pozornosti. 

 

Čo ti pomohlo posunúť sa vpred v začiatkoch svojej kariéry?

Bola to chuť niečo robiť a popri tom sa niečo naučiť. Zvedavosť a potreba autonómie. Zo začiatku mi bolo jedno, či to bude zadarmo alebo za minimálnu mzdu. Veľmi som sa totiž chcel naučiť ako s technológiami pracovať, vytvárať programy a rôzne stránky. Fascinovala ma akákoľvek nestatickosť a dynamické aspekty, keď program na základe interakcie s užívateľom prispôsoboval svoje správanie. Teraz to už vyzerá ako banalita, ale vtedy to boli veľké technologické pokroky. 

Aby som to zhrnul snažil som sa najmä veľa pracovať, skúšať nové prístupy a  technológie. 

Čo ti pomohlo dostať sa na tvoju súčasnú pozíciu?

Mnoho rokov praxe. Chuť robiť o krok viac, ochota isť do neprebádaného a vystupovať zo svojej komfortnej zóny. A hlavne ma to, čo robím veľmi baví.  

V každom prípade som sa vždy po získaní rutiny usiloval ísť ďalej a získavať nové skúsenosti. Bolo to však skôr intuitívne. Snažil som sa a stále sa snažím sledovať, čo sú zásadné témy budúcnosti a inšpirovať sa od iných. Dnes je svet IT oveľa komplexnejší ako kedysi, takže popri širokom prehľade je nevyhnutné špecializovať sa aj na konkrétnu tému, alebo niekoľko tém. Rovnako mi pomohla aj kombinácia hard skills a soft skills. V mojej práci bola vždy dôležitá schopnosť rozhodovať sa. Veľa som pracoval pre zahraničné firmy, teda svoju rolu hrala aj znalosť cudzieho jazyka, ktorá mi otvárala pracovné príležitosti, ale aj príležitosti na vzdelávanie sa a osobnostný rast. Rovnako považujem za doležitú schopnosť kolaborovať naprieč rôznymi kultúrami.

 

Veríme, že si počas svojej kariéry zažil mnoho menších alebo väčších úspechov. Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Odpoviem všeobecne. To, že sa neuspokojím s tým, že sa niečo nedá. Schopnosť hľadať cesty, ako sa veci dajú uskutočniť je totiž podľa mňa veľmi dôležitá. Veľa úspechov, ktoré som dosiahol nie sú len o mne ako jednotlivcovi ale skôr ide o výsledky kolektívnej práce. 

V každom prípade si vážim možnosť pracovať na produktoch, ktorých zákazníkmi sú milióny ľudí. To sa mi darí už viac ako dekádu a veľmi ma to motivuje. 

 

Keď sa rozprávame o kariére, hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. V praxi sa ale často stretávame s tým, že človek sa učí občas aj na svojich chybách. Čo považuješ za najväčší neúspech vo svojej kariére?

Niekedy je to tak, že aby mohol človek urobiť skok, potrebuje urobiť dva kroky naspäť. Neúspechy spájam s výpadkami prevádzky produktov. Zvyčajne nedošlo k ničomu vážnemu, a škody boli minimálne, resp. sa dali tolerovať a jednoducho napraviť. Jedna z vážnejších situácii, ktorú som zažil, bolo vymazanie databázy so stovkami miliónov záznamov. Na ich základe sa robilo marketingové cielenie. Databázu sme pracne ručne rekonštruovali niekoľko týždňov z rôznych zdrojov, ale nakoniec sa to podarilo. 

 

Čo by si poradil iným, v prípade, že sa ocitnú v podobnej situácii?

Ešte predtým ako sa ocitnú v podobnej situácii – zamerať sa na prevenciu. V prvom rade zhodnotiť biznis kritikalitu jednotlivých súčasti systému. Vedieť, čo si môžete dovoliť stratiť a čo nie. Premyslené disaster recovery a BCP by malo byť súčasťou každého prostredia, kde ide o niečo podstatné a generuje hodnotu zákazníkom. Ak príde k tomu najhoršiemu, netutlať, priznať si to a nájsť spôsob ako to akceptovateľne vyriešiť. Pri zvládaní tlaku vo vypätej situácii keď je každá minúta sústredenia sa nad zlato pomôže tiež integrácia systému notifikácii ktoré pravidelne informujú stakeholderov o stave riešenia výpadku.

 

Pri rozhovoroch s tech lídrami sme sa stretli s tým, že sa pravidelne vzdelávajú, čítajú novinky z tech alebo biznis sveta. Prezradíš nám zdroje, z ktorých čerpáš inšpiráciu? 

Za technológie sú moje obľúbené zdroje Technology Radar od Thoughtworks, HighScalability a všeobecnejšie Tech Crunch a Harvard Business Review. Veľmi dobré knihy vychádzajú v Pragmatic Bookshelf. Pre mňa stále aktuálne a kultové knihy sú Pragmatic Programmer a Code Complete, Second Edition. 

Twitter aktívne nesledujem už dlhšiu dobu, je to však tiež veľmi dobrý zdroj. 

V téme machine learning / data science považujem za zaujímavé zdroje Kaggle a KDNuggets. Snažím sa udržať si istý prehľad, no nesledujem všetky zdroje neustále. Svoju pozornosť zameriavam podľa toho, čomu sa práve venujem v práci. 

 

Častokrát sa učíme od skúsenejších ľudí, akú najlepšiu radu si v živote dostal ty?

Asi jedna z najlepších rád, ktorá sa s malými rozličnosťami dostala ku mne viackrát je, že treba vedieť, čo riešiť a čo neriešiť. Od toho čo zhodíte zo stola závisí čo na tom stole zostane a čomu sa budete venovať. Ďalšia dôležitá rada je, že work life balance si musí človek strážiť sám. 

Poďme na pár otázok z iného súdka. Radi by sme sa dozvedeli o tvojom pohľade na svet zajtrajška. 

Pokúsim sa spojiť nedávny vývoj a krátkodobý horizont. COVID-19 vyvinul tlak na jednotlivcov, štáty aj biznis a meni správanie obyvateľstva, spotrebné návyky a prináša isté umelé regulácie. S veľkou pravdepodobnosťou sa urýchli zavádzanie 5G sietí s nízkou latenciou, ktoré umožnia komfortnejší “život” v digitálnom svete. Dnes sa to netýka už len súkromného sektora, ale v mnohých krajinách aj školstva, zdravotníctva a iných sektorov. 

S tým bude súvisieť aj vznik nových hrozieb v digitálnom živote a potreba brániť sa im. Dôležitosť chrániť sa, si bude uvedomovať viac a viac jednotlivcov. Teda spoločnosti ako Avast budú čeliť viac a viac výzvam na online zabezpečenie biznisov alebo end-userov naprieč celým spektrom aspektov takéhoto fungovania. Rastúci problém fake news a potreby kritického myslenia vyústi do budovania masívneho povedomia ohľadom týchto tém a dúfam, že zmení aj spôsob vzdelavania. Tiež môže ovplyvniť aj podobu sociálnych sietí tak ako ich dnes poznáme – nehovoriac o tom, že v kombinácii s mobilným zariadením sa menia na dopaminovú “drogu”. 

Cashless bude standard – to nie je ťažké predpovedať – skôr ako sa predpokladalo. Skala prechodu na cashless otvorí dvere väčším disrupciám aj vo svete fintechu. 

 

V posledných mesiacoch muselo mnoho ľudí ostať dobrovoľne alebo nedobrovoľne pracovať z domu. Aký máš pohľad na remote prácu?

Keďže som dlhodobo pracoval pre spoločnosti, ktoré boli geograficky distribuované, remote práca nie je pre mňa až taký fenomén a bral som ju skôr ako samozrejmosť. 

Full remote však prináša výzvy v rôznych oblastiach. Prerekvizitou je splnenie nevyhnutných technických a bezpečnostných predpokladov. Tiež poskytnutie nástrojov na efektívnu kolaboráciu online. Mení to pohľad na firemnú infraštruktúru a jej zabezpečenie. Ideálne je modelovať ju ako “zero-trust” systém s predpokladom trvalej potreby pripojenia nezávislého od lokácie. Kde to dáva zmysel nahradiť on-premise riešenia SaaS službami. Z hľadiska samotnej práce je  dôležité zaoberať sa manažérskymi a kultúrnymi otázkami ako alignment tímu, väzba na tím a spoločnosť, vytváranie vzťahov, onboarding, správu znalostí, benefity, zabezpečenie primeraného pracovného prostredia, legislatívne otázky a ďalšie. Nie všetko je tiež možné digitalizovať a virtualizovať. 

Full remote si žiada aj istú osobnú vyspelosťprofesionalitu členov tímu. Jednotlivcom aj firmám podľa mňa prináša potenciálne mnoho výhod, ale aj výziev. Pre tie firmy, ktoré ju zvládnu pomôže vytvoriť komunikačne vyspelé a transparentné prostredie zamerané na výsledok. Taká kultúra bude výhodou aj v prípade návratu do “normálu”. Covid-19 opatrenia akcelerujú transformáciu, ktorá v pomalom tempe už dlhšie prebiehala. 

 

Kam si myslíš, že technológie dovedú budúcnosť práce?

Z istej časti som otázku zodpovedal v reakcii na predchádzajúci bod. Podľa všetkého dostane veľký priestor virtuálna realita. Nasadíš si headset, a si na úplne inom meetingu ako na Zoome alebo teambuildingu, prostredie a tvoje interakcie s ľuďmi sú úplne iné. Je to spôsob ako zabezpečiť tzv. immersive experience. Tohtoročný MDevCamp sa konal vo virtuálnom 3D prostredí postavenom na systéme Confer-O-Matic. Je to jedna z predzvestí toho, kam sa čiastočne môže uberať trend. 

Spolupráca je o dôvere. Dôvera sa efektívne buduje aj vďaka fyzickej, face-to-face interakcii. Bude zaujímavé sledovať čo a do akej miery bude kompenzovať tento inštinkt. Nahradia časť neverbálnej komunikácie reputačné systémy? Technológie v rôznych smeroch vytvárajú dodatočnú vrstvu k našej evolučnej biologickej adaptácii. Vedia byť však aj zlým pánom.To by bola ale odbočka k inej téme. 

 

Na záver by nás zaujímalo, aké sú tvoje plány do budúcna z hľadiska pôsobenia na svojej pozícii.

Avast je veľmi dynamické prostredie. Vyplýva to okrem iného z ambície stavať potrebu zakaznika na prvé miesto a zvyšovať rastový potenciál spoločnosti. Momentálne je v centre mojej pozornosti inovatívny projekt, žiaľ nemôžem byť konkrétnejší, jeho úspešné dodanie a následne iterácie na základe feedbacku z trhu. V priebehu strednodobého horizontu by som rád identifikoval možné prepojenia mojej role s R&D (data, AI, threat analýza). Tiež sa snažím pomáhať Avastu v Žiline a na Slovensku rásť. 

 

My v Techband vytvárame komunitu šikovných developerov a prepájame ich so zaujímavými projektami. Pokiaľ sa chcete stať súčasťou našej komunity odporúčame prezrieť si sekciu „IT projekty“.

Sledujte naše aktivity na našom Instagram  Facebook profile.