Ako sa stať tech leadrom?

Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na kariérnu cestu súčasných technologických lídrov. Chceme predstaviť ich cestu od začiatkov až po súčasnú pozíciu. Našim cieľom je vytvoriť novú generáciu technologických lídrov na Slovensku, ktorí budú posúvať svoju firmu a okolie vpred profesionálne a osobnostne.

V rozhovoroch chceme ísť čo najviac do hĺbky. Radi by sme totiž poukázali na to, že so správnym mind-setom a so správnymi ľuďmi vo svojom okolí, môže byť každý jedného dňa CTO.

Biotron je startup, ktorý sa zaoberá lokačnou analytikou kombinovanou s inými voľne dostupnými, otvorenými alebo nakúpenými  dátami. Vytvára pre zákazníkov analýzy, na základe ktorých sa firmy môžu rozhodnúť o ďalšom zlepšení produktov, služieb alebo optimalizácii ďalších investícii do svojich pobočiek.

Slavomír Kubačka, s ktorým prinášame rozhovor momentálne pôsobí na pozícii CTO v tomto startupe.

 

Aké boli tvoje začiatky v IT?

Tie úplne úplné začiatky s IT boli asi niekedy v čase keď som chodieval na základná školu. Mal som vyrobenú z papiera klávesnicu s počítačom. Asi som to videl v nejakom časopise. Neskôr som od rodičov dostal počíta. Bola to ale iba základná verzia, ktorá nemala mechaniku na prenášanie softvéru cez diskety alebo magnetofónové pásky. Čiže ak sme chceli hrať nejakú počítačovú hru museli sme si ju prepísať z knihy s príkladmi, kde boli zdrojové kódy jednoduchých hier. Niekedy to boli až stovky riadkov.

Neskôr si rodičia kúpili kvôli práci počítač aký poznáme dnes, kde mali softvér na prácu s tabuľkami a textom.

Na gymnáziu som sa začal viac vŕtať aj v hardvéri. Pomáhal som aj kamarátom. To asi aj pomohlo rozhodnutiu ísť na vysokú školu technického zamerania.

Popri škole som sa začal venovať spravovaniu sietí a  serverov v jednej neziskovej organizácii. Nebolo to platené, ale mal som z toho aspoň skúsenosti a predstavu o tom ako fungujú počítačové siete, servery a bezpečnosť. A hlavne mal som dobrý pocit sám zo seba, že venujem voľný čas niečomu prospešnému.

Myslel som si, že sa tým spravovaním sietí a počítačov budem neskôr aj živiť, no raz som pozeral predstavenie nových produktov od spoločnosti Apple, a vtedy som si nejako uvedomil, že by som chcel softvér skôr vytvárať než ho len udržiavať alebo spravovať.. Začal som si programovať vlastné malé projekty a popri tom som sa snažil vzdelávať v programovacom jazyku C++, Java a neskôr aj PHP. Popri štúdiu som si našiel prácu na čiastočný úväzok. Boli to rôzne firmy, štátny ale aj súkromný sektor, malé slovenské ale aj väčšie medzinárodné firmy. Takéto boli moje začiatky v IT.

 

Čo ti pomohlo posunúť sa vpred v začiatkoch svojej kariéry?

Pomohlo mi to, že som si vedel nájsť vnútornú motiváciu na samoštúdium a vytrvať v tom. Väčšinou som si vymyslel maličké projekty na to, aby som teóriu prepojil s praxou. Taktiež mi pomohli skúsenosti priamo z praxe počas štúdia, ale aj šťastie na zaujímavé projekty, na ktorých som sa mohol podieľať. Niekedy to boli aj zodpovednosti a výzvy mimo mojej komfortnej zóny. na ktoré som sa nechal nahovoriť od mojich kolegov.

 

Čo ti pomohlo dostať sa na tvoju súčasnú pozíciu?

Po viac ako 12 rokoch bez nejakej väčšej pauzy som potreboval úplne vypnúť, oddýchnuť si. Tá pauza mi však vydržala iba pár mesiacov, pretože mi chýbala práca. Chcel som pracovať na nejakom produktovom vývoji, ideálne na niečom vlastnom. Začal som si robiť prieskum trhu a existujúcich produktov a skúšať  nové technológie. Vtedy ma oslovil  bývalý kolega s tým, že sa rozbieha nový projekt a hľadajú do tímu niekoho technického zamerania. Tak som sa na to dal a dostal sa na pozíciu CTO v malom startupe. V malej firme sa od CTO očakáva to, že bude mať viacero zodpovednosti, od tvorby a návrhu softvéru až po zefektívnenie procesov a nákladov za IT.  Keď firma rastie, tak niektoré zodpovednosti ubúdajú iné pribúdajú. CTO vo veľkej firme, skôr rieši už iné aspekty firmy ako: rýchly rast a škálovanie tímov, zdieľanie znalostí, vzdelávanie zamestnancov, optimalizácie procesov ale aj výdavkov na IT, reprezentuje firmu na konferenciach a definuje stratégie a vízie z pohľadu IT.

Mňa najviac zaujalo získanie skúsenosti s vybudovaním firmy so zaujímavým technologickým produktom. Prípadne aj neskoršie škálovanie z pohľadu ľudí a tímov,  a taktiež  pomôcť vychovať ďalšiu generáciu “IT-čkárov”

 

Veríme, že si počas svojej kariéry zažil mnoho menších alebo väčších úspechov. Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Za úspech považujem, že som sa mohol podieľal na projektoch, ktoré nás zviditeľnili na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Či už sa jednalo o čiastkové úspechy v rámci startup súťaží, vytvorenie IT konferencie v rámci Slovenska alebo o zaujímavé softvérové riešenia, ktoré nás viac zviditeľnili a klienti začali pozitívne vnímať ľudí a riešenia zo Slovenska. Do istej miery sa nám podarilo motivovať a usmerniť mladých talentovaných ľudí a vytvoriť kultúru, kde tie nadobudnuté znalosti tí mladí posúvajú ešte mladším.

 

Keď sa rozprávame o kariére, hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. V praxi sa ale často stretávame s tým, že človek sa učí občas aj na svojich chybách. Čo považuješ za najväčší neúspech vo svojej kariére?

Boli to asi prezentácie softvéru potenciálnym klientom, z ktorých som potom nemal dobrý pocit, pretože sa počas ukážky niečo pokazilo alebo fungovalo ináč ako by to malo.

 

Čo by si poradil iným, v prípade, že sa ocitnú v podobnej situácii?

Chyby sa stávajú vždy. Dôležité je sa z nich nejakým spôsobom poučiť. Rozanalyzovať čo spôsobilo dané chyby a skúsiť tomu do budúcna predísť. Taktiež ak máme strach vystúpiť z komfortnej zóny dá sa to spraviť aj tak, že si to postupne trénujeme po malých krokoch.

 

Pri rozhovoroch s tech lídrami sme sa stretli s tým, že sa pravidelne vzdelávajú, čítajú novinky z tech alebo biznis sveta. Prezradíš nám zdroje, z ktorých čerpáš inšpiráciu? (napr. nejaké blogy, prípadne ak máš mentora alebo chodievaš na konferencie)

Často počúvam technologické podcasty. Český CZPodcast, Anglické: Software engineering Daily a Accidental Tech Podcast.

Na prehľad noviniek pozerám aj rôzne záznamy z konferencií alebo ak je možnosť, tak sa ich aj rád osobne zúčastním. Tu je ťažšie odporučiť niečo konkrétne lebo to závisí od špecializácie. Osobne si rád pozriem WWDC, Google IO, AWS ReInvent, dot konferencie, JSConf ale aj lokálne konferencie ako Reactive alebo OpenSlava.

Z času na čas čítam zaujímavé blogy alebo si prečítam knihu na rozvoj tzv. mäkkých zručností.

Častokrát sa učíme od skúsenejších ľudí, akú najlepšiu radu si v živote dostal ty?

Rob veci, ktoré ťa bavia a napĺňajú. A nerob ich len preto, lebo za ne dostaneš mzdu.

 

Poďme na pár otázok z iného súdka. Radi by sme sa dozvedeli o tvojom pohľade na svet zajtrajška.

V posledných mesiacoch muselo mnoho ľudí ostať dobrovoľne alebo nedobrovoľne pracovať z domu. Aký máš pohľad na remote prácu?

V IT sme boli do istej miery na prácu z domu zvyknutí. No počas  posledných mesiacov to bolo o to náročnejšie, že väčšina ľudí prešla na dlhodobú prácu z domu. To si vyžaduje dosť sebadisciplíny a pozorovania toho ako plánovať prácu a voľný čas tak, aby sme boli produktívni nielen z krátkodobého ale aj z dlhodobého pohľadu. Ja vidím budúcnosť v čiastočnej práci z domu. Čiže firmy  zredukujú počet miest v kanceláriách, čím znížia výdavky a zamestnanci budú pracovný týždeň plánovane kombinovať prácou z domu a z kancelárie. Práca z domu však otvára ďalšie výzvy ako je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnanca ale aj zabezpečenie domácej IT infraštruktúry hlavne z pohľadu cyber security.

 

Kam si myslíš, že technológie dovedú budúcnosť práce?

V krátkodobom horizonte niekoľkých rokov dúfam, že niektoré pozície sa podarí transformovať tak, aby kombinovali digitálny a reálny svet v prospech koncového zákazníka a zefektívnenia procesov, tak aby sme vedeli s tým istým alebo menším množstvom ľudí pokryť viac koncových zákazníkov. Tu vidím priestor hlavne na pozíciách, kde bola digitalizácia zatiaľ na slabšej úrovni.

Z dlhodobejšieho pohľadu to vyzerá tak, že niektoré pozície zaniknú alebo sa minimalizuje počet pracovníkov, pretože ich nahradí stroj. Niektoré pozície sa budú musieť zlúčiť s inými alebo sa budú musieť rozšíriť vedomosti a prax zamestnancov. Čiže sa bude vyžadovať viac kombinovaných zručností (napr. niečo z IT a lekárstva). Očakávam častejšie investovanie do vzdelávania, častejšiu rekvalifikáciu. Toto si bude vyžadovať transformáciu školstva a vytvorenia kultúry neustáleho vzdelávania.

 

Na záver by nás zaujímalo, aké sú tvoje plány do budúcna z hľadiska pôsobenia na svojej pozícii.

Chcel by som byť pri rýchlejšom raste z pohľadu počtu IT zamestnancov a začať riešiť problémy z inej úrovne abstrakcie problému ako je napríklad vzdelávanie zamestnancov, zdieľanie  znalostí v tímoch, zlepšovanie kvality softvéru, procesov a štandardov.

 

My v Techband vytvárame komunitu šikovných developerov a prepájame ich so zaujímavými projektami. Pokiaľ sa chcete stať súčasťou našej komunity odporúčame prezrieť si sekciu „IT projekty“.

 

Sledujte naše aktivity na našom Instagram Facebook  profile.