Zásady ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: 30.8.2022

Za účelom zabezpečenia transparentnosti spracovania osobných údajov a splnenia legislatívnych povinností Vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Techband, s.r.o., IČO 50 869 493, so sídlom Staré Grunty 3705/52A 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 119434/B (ďalej “My”).

Aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracovávať osobné údaje získané od Vás, prípadne z verejných zdrojov za účelom vyhľadávania a sprostredkovaním zamestnania a alebo spostreedkovanie obchodnej spolupráce na konkrétnom IT projekte. Na zabezpečenie naších služieb môžeme o Vás spracovávať najmä Vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, e-mail, telefón, číslo účtu, IČO a DIČ, údaje o pracovných skúsenostiach, absolvovaných kurzoch a ďalšie profesijné informácie, informácie o časových možnostiach, údaje o finančných požiadavkách, údaje o vzdelaní/skúsenostiach a záznamy o komunikáciu v rámci poskytovaných služieb, a to všetko za účelom čo najlepšieho zhodnotenia, prispôsobenia a možnosti realizácie Vašej účasti na projektoch alebo pohovoroch u Zákazníka spoločnosti Techband, s.r.o.. Na tieto účely môžete byť tiež na základe spracúvaných údajov profilovaný ako určitý typ developera a Váš profil môžeme zdieľať so Zákazníkmi spoločnosti Techband, s.r.o., ktorí hľadajú zamestnancov alebo dodávateľov na svoj IT projekt. V prípade Vášho výslovného súhlasu môžeme Vaše osobné údaje spracovávať taktiež za účelom Vášho informovania o novinkách v rámci našej činnosti. Odber noviniek môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu v prijatom e-maile. Odmietnutím alebo odvolaním súhlasu so zasielaním noviniek nevystavujete svoju osobu žiadnym negatívnym následkom.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Pre zaistenie IT projektu alebo zamestnania zdieľame váš profil so spoločnosťami, ktoré hľadajú nových zamestnancov alebo vhodných IT dodávateľov na projekty s údajmi, ktoré ste so spoločnosťou Techband, s.r.o. zdieľali.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame? 

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo po dobu účelu ich spracovania, teda po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH). Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci, dodávatelia služieb a partneri sú viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne školení na problematiku bezpečnosti informácií a osobných údajov. Striktne riadime prístupové oprávnenia, a to ako na úrovni fyzickej, tak logickej bezpečnosti. V rámci našej spoločnosti pravidelne vykonávame analýzu bezpečnostných rizík, na základe ktorej navrhujeme a prijímame potrebné nápravné opatrenia.

Cookies

Aby sme zaistili bezchybné fungovanie našich webových stránok, využívame na našich stránkach súbory cookies. Na účely systémovej správy môžeme zhromažďovať v prípade potreby informácie o Vašom počítači, vrátane informácií o Vašej IP adrese, operačnom systéme a druhu internetového prehliadača s tým, že všetky tieto údaje sú anonymizované a jedná sa výhradne o štatistické údaje o tom, ako sa užívate naše webové stránky. Na základe týchto informácií sa snažíme webovú prezentáciu nastaviť tak, aby pre Vás bola prehľadná a užívateľsky prívetivá. Fyzické osoby nie je možné bez ďalších identifikátorov na základe súborov cookies identifikovať. Súbory cookies a ich využívanie môžete nastaviť v rámci svojho internetového prehliadača. Viac informacií o fungovaní cookies na našom webe nájdete na: https://techband.io/cookie-policy/

Vaše práva

V súlade s nariadením GDPR máte vo vzťahu k Vašim spracúvaným osobným údajom nasledujúce práva:

  • ak sa realizuje niektoré zo spracovania na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to na nižšie uvedených kontaktoch;
  • právo na prístup k Vašim osobným údajom, za účelom zistiť, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
  • právo na opravu nesprávnych údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;
  • právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;
  • právo na prenosnosť údajov tam, kde je právnym základom pre spracovanie nutnosť dodržať zmluvný vzťah a údaje sú spracovávané automatizovane,
  • právo vzniesť námietku v situácii, kde zákonným dôvodom pre spracovanie je náš oprávnený záujem. 
  • ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou)

Zmeny v zásadách spracúvania osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť tieto zásady spracúvania osobných údajov. O akejkoľvek zmene Vás budeme informovať zverejnením zmeneného aktuálneho znenia zásad spracúvania osobných údajov na tejto stránke.

O zmene Vás tiež budeme informovať vopred prostredníctvom e-mailu a aktualizujeme dátum poslednej aktualizácie uvedený v tejto sekcii.

Zmeny sú účinné momentom zverejnenia aktualizovaného znenia.

Ako nás môžete kontaktovať? 

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky či žiadosti smerujte na adresu info@techband.io, prípadne písomne na adresu nášho sídla.

Techband, s.r.o.

Staré Grunty 3705/52A

841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Kontaktná osoba: Patrik Ruman

+421 951 418 683, patrik@techband.io

Kontakt

Bratislava, Slovensko

hello@techband.io

Kontakt

Patrik Ruman

+421 951 418 683 

patrik@techband.io

Kontakt

Patrik Ruman

+421 951 418 683 

patrik@techband.io

© 2024 Techband.io – All Rights Reserved